Auto Digitize Bitmaps

wilcom_element_logo_autodigitizebitmaps
Szybkie konwertowanie map bitowych na użyteczne pliki hafciarskie.
  • Automatyczne konwertowanie map bitowych bezpośrednio z okna CorelDRAW!
  • Konwertuj mapy bitowe do wektorowych obrazków
  • AutoTrace zmienia to w obrazek wektorowy
  • Użyj Point & Stitch do digitalizacji pracy artystycznej bezpośrednio i przygotowuje plik hafciarski

Korzyści

wilcom_element_autodigitizebitmaps01Nie musisz najpierw konwertować mapy bitowej na plik wektorowy, Auto-digitize bitmaps jest wewnątrz okna CorelDRAW! Możesz również konwertować bitmapy do jakościowych obrazów wektorowych i plików hafciarskich. AutoTrace zamienia to w wektor zamieniając w krzywe granice zewnętrzne jak i wewnętrzne nie pomijając otworów w obiekcie. Jeśli oryginalny projekt nie jest skomplikowany w projekcie i w haftowaniu, użyj Point & Stitch do natychmiastowego wygenerowania pliku do haftu. Jeśli wolisz nie wprowadzać żadnych modyfikacji w pliku haftu ale bezpośrednio przekazać plik do haftu, możesz również to zrobić za pomocą SmartDesign.