Auto Shapping

wilcom_element_logo_autoshaping
Koniec problemów z pracą nad wieloma obiektami.
Auto Shaping zawiera kombinację narzędzi, ułatwiających pracę nad wieloma obiektami i skomplikowanymi wzorami. Zamiast ręcznie próbować stworzyć kształt, który jest Ci potrzebny skorzystaj z narzędzi kształtowania, usuwanie duplikowania, lub automatycznego zamykania obiektów zachowując przy tym dokładność i szybkość.

Narzędzia kształtowania (shapping tools)

wilcom_element_autoshaping01Podczas oract z nakładającymi się obiektami wektorowymi lub haftami możesz je scalać, przycinać lub dzielić za pomocą narzędzi kształtujących. Wszystkie „kształtowane” obiekty hafciarskie możesz przekonwertować za pomocą Complex Fill lub Fusion Fill. Obiekty wektorowe pozostaną obiektami wektorowymi chyba że zostaną połączone z obiektami hafciarskimi. Masz możliwość dodawania nakładających się obiektów wynikających ze spłaszczenia lub operacji dzielenia.

Usuń nakładające się obiekty (Remove Overlaps)

wilcom_element_autoshaping02Podczas oract z nakładającymi się obiektami wektorowymi lub haftami możesz je scalać, przycinać lub dzielić za pomocą narzędzi kształtujących. Masz możliwość zachowania obiektów źródłowych operacji kształtujących. Masz również możliwość dodawania nakładania się obiektów wynikających ze spłaszczenia lub operacji dzielenia.

Wypełnianie otworów (Fill holes)

wilcom_element_autoshaping03 Tworzenie nowych obiektów od krawędzi w Complex Fill lub Fusion Fill za pomocą wypełnienia funkcją Fill Holes. Poznawala ona wypełnić otwory utworzone przez istniejące granice bez konieczności ponownej digitalizacji kształtu. Możesz wybrać czy chcesz wypełnić otwór dokładnie czy z przesunięciem.

Zamykanie obiektów

wilcom_element_autoshaping04Zamiast się wysilać by dostrzec koniec ścieżki użyj poleceania Zamknij obiekty automatycznie za pomocą prostych lub krzywych.