Freehand

wilcom_element_logo_freehand
Twórz haft komputerowy w najbardziej komfortowy sposób: piórem i papierem.
  • Obrysowuj rysunki lub zdjęcia.
  • Opracowuj ręcznie ostateczny wygląd projektu.
  • Stosuj w połączeniu ze wszystkimi typami ściegów.

Korzyści

wilcom_element_freehand01Z pomocą standardowej myszy lub tabletowi graficznemu z piórem możesz używać narzędzia Freehand i rysować od najprostszych pod najbardziej szczegółowe rysunki i obrazy, aby stworzyć efekt ręcznego rysunku. Otwarte i zamknięte obiekty utworzone dzięki Freehand umożliwiają dodawanie efektów do istniejących wzorów oraz tworzyć zupełnie nowe. Narzędzia rysunku odręcznego mogą być stosowane w połączeniu z wszystkimi typami ściegów (zobacz symulację ściegu podczas rysowania).