Offsets Advanced

wilcom_element_logo_offsetsadvanced
Podkreśl logotypy, etykiety i inne wzory charakterystycznymi, kolorowymi obramowaniami.
  • Tworzy automatycznie kontury i krawędzie
  • Krawędzie mogą kombinacją 10 typów obiektów
  • Wielokrotne obramowania, każdy o własnym niezależnym typie obiektu, kolorze, rozmiarze itd.

Korzyści

wilcom_element_offsetadvanced01Offsets Advanced pozwala skorzystać z wielu kreatywnych operacji poprawiających wygląd wzoru poprzez dodanie obramowań i nowych granic wzoru. To narzędzie okala granice dokładnie dookoła kształtu, grupy obiektów lub całego projektu. W tej operacji możesz stworzyć obramowanie i wielokrotne krawędzie, każdą z własnym odstępem i efektowym ściegiem, rozmiarem i kolorem nici. Edytuj każdy indywidualnie. Choose border object types from Run, Triple Run, Input C (satin), Backstitch, Motif Run, Stem Stitch, Vector, Fusion Fill, Complex Fill (satin), and Complex Fill (tatami). Choose between several different methods of handling overlapping shapes for special cases.