Photoflash

wilcom_element_logo_photoflash
Zamieniaj czarno-białe i kolorowe zdjęcia na pliki hafciarskie.
  • Konwersja każdego pliku fotograficznego na plik cyfrowy
  • Automatyczne ustawianie odstępów
  • Ustaw wiersze i kąt

Korzyści

wilcom_element_PhotoFlash01PhotoFlash konwertuje każdy plik fotograficzny na plik cyfrowy, dostosowując tło do tkaniny na której będziesz haftować. Photo Flash automatycznie ustawia odległości(dla wszystkich komlumn różne szerokości), oraz dzieli długie wzory satynowe na krótsze by uniknąć efektu ‚line down the middle’. Ustaw wiersze i kąt ściegu, optymalizyj odległości ściegu, ustaw kąt skosu i inne.